Sollicitatieformulier de IJssalon Meent, Markthal

Rede invulling
anders, namelijk

Persoonlijke gegevens

Geslacht
Voornaam
Achternaam
Geboortedatum
Geboorteplaats
Leeftijd
Nationaliteit
Burgerlijke staat
BSN
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Mobiel
E-mail
IBAN
Rijbewijs

Functie: IJsschepper

Ben je bereid om minimaal 2 dagen te werken?
Ongeacht dag of avonddienst?
Noem minimaal 2 voorkeursdagen
Ben je bereid ook op feestdagen te werken?
Ga je op vakantie dit jaar?
Vakantie
Zo ja, van
Tot

Motivatie

Wat spreekt je aan bij de IJssalon?

Opleidingen

Opleiding / cursus Instelling Van / tot Diploma

Laatste werkervaring

Functie Werkzaamheden Bedrijf / organisatie Van / tot

Referenties

Naam Functie Bedrijf / Organisatie Tel nr.

Sport

Zit je op een sport vereniging?
Zo ja, welke?
Hoeveel dagen in de week sport je?

Vaardigheden

(kruis uw vaardigheden aan)

Nevenfuncties

(activiteit(en) naast je studie of baantje )
Indien ja, namelijk

Stage (alleen in te vullen indien u stage bij ons wilt lopen)

Opleiding / studierichting:
Stageperiode
Naam en adres van de school
Naam stagebegeleider school
Tel nr stagebegeleider school
Heb je een OV-studentenkaart?
Profielfoto
Kopie legitimatie
Aldus naar waarheid ingevuld:
Datum inschrijving
   
Vestigingen